Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară și al Comisiei Centrale pentru Navigația pe Rin în legătură cu adoptarea de standarde privind calificările profesionale în domeniul navigației interioare