Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 633/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw