2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 633/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti