Întrebare scrisă E-007364/11 João Ferreira (GUE/NGL) adresată Comisiei. Organizațiile non-guvernamentale israeliene de apărare a drepturilor populației arabe în Israel