Întrebare scrisă P-004342/11 Bas Eickhout (Verts/ALE) adresată Comisiei. Extracția de gaze naturale neconvenționale