Sklep Sveta 2011/537/SZVP z dne 12. septembra 2011 o spremembi in podaljšanju Sklepa 2010/576/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo)