Spørgsmål nr. 62 af RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR (H-0593/93) til Kommissionen: Gennemførelse af Agenda 21