Întrebare scrisă E-0854/08 adresată de Sajjad Karim (PPE-DE) Comisiei. Biocarburanţii şi ţările în curs de dezvoltare