Kommissionens forordning (EØF) nr. 303/92 af 5. februar 1992 om åbning af licitationer over støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam