Cauza T-553/15: Hotărârea Tribunalului din 8 mai 2019 — Export Development Bank of Iran/Consiliul („Răspundere extracontractuală — Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului — Înghețarea fondurilor — Repararea prejudiciului pretins suferit de reclamantă ca urmare a includerii și a menținerii denumirii sale pe lista persoanelor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în cauză — Competența Tribunalului — Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor”)