kohtuasi T-553/15: Üldkohtu 8. mai 2019. aasta otsus — Export Development Bank of Iran versus nõukogu (Lepinguväline vastutus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Selle kahju hüvitamine, mis hagejale väidetavalt tekitati tema nime kandmise ja jätmisega nende isikute ja üksuste loetellu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse — Üldkohtu pädevus — Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)