Cauza T-176/19: Acțiune introdusă la 25 martie 2019 — 3V Sigma/ECHA