Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1752 a Comisiei din 25 februarie 2019 de stabilire a chestionarelor, precum și a formatului și a frecvenței rapoartelor pe care statele membre trebuie să le întocmească în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 1423] (Text cu relevanță pentru SEE)