Pisno vprašanje E-011033/10 Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL) za Komisijo. Test izjemnih situacij (stres test) za irske banke