Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) Text s významem pro EHP