Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 6 maj 2020 2020/C 152/02