/* */

TITJUR Trinon Hotărârea Curții din data de 30 noiembrie 1982. # Ministerul Public împotriva Joseph Trinon. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal de police de Verviers (1er canton) - Belgia. # Cauza 12/82.