Întrebare scrisă P-6537/07 adresată de Iles Braghetto (PPE-DE) Comisiei. Marcajul China export (CE) şi marcajul Conformitate europeană (CE)