Cauza C-473/16: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 25 ianuarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungaria) – F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolul 7 — Respectarea vieții private și de familie — Directiva 2011/95/UE — Standarde referitoare la condițiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecția subsidiară — Temere de persecuție pe motive de orientare sexuală — Articolul 4 — Evaluarea faptelor și a circumstanțelor — Recurgere la o expertiză — Teste psihologice)