Zgłoszenie zamiaru koncentracji Sprawa M.10164 – CVC/Stark Group Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 113/07