Întrebare scrisă P-1053/10 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Comisiei. Consecințele includerii tonului roșu în apendicele I la CITES