Sklep Sveta (EU) 2019/1925 z dne 14. novembra 2019 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu