Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1925 zo 14. novembra 2019 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou