Decizia (UE) 2019/1925 a Consiliului din 14 noiembrie 2019 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal