Padomes Lēmums (ES) 2019/1925 (2019. gada 14. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku