Tarybos sprendimas (ES) 2019/1925 2019 m. lapkričio 14 d. dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tvarios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo