Nõukogu otsus (EL) 2019/1925, 14. november 2019, Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalanduse partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta