Решение (ЕС) 2019/1925 на Съвета от 14 ноември 2019 година относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал