Întrebare scrisă P-1506/07 adresată de Ana Mato Adrover (PPE-DE) Comisiei. Studiu privind violenţa domestică