Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/719 на Комисията от 30 април 2021 година за разрешаване на употребата на L-валин, получен от Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358, като фуражна добавка за всички видове животни (текст от значение за ЕИП)