Hotărârea Curții (camera a treia) din data de 14 iulie 1988. # Syndicat des libraires de Normandie împotriva L'Aigle distribution. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal de grande instance d'Alençon - Franța. # Cauza 254/87. TITJUR Syndicat des libraires de Normandie