Zadeva C-710/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 25. septembra 2019 – G.M.A./État belge