Cauza T-724/16 P: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2018 – Cocchi și Falcione/Comisia („Recurs – Funcție publică – Transferul drepturilor de pensie naționale – Articolul 24 din statut – Obligația de asistență a Uniunii – Pierderea interesului de a exercita acțiunea de către reclamanți în cursul procedurii – Nepronunțare asupra fondului în primă instanță – Legătură de cauzalitate”)