2014/272/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. maja 2014 o zaključku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom aglomerata kamna s poreklom iz Ljudske republike Kitajske