Europeiska unionens officiella tidning, C 303, 09 november 2010