Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 303, 09 noiembrie 2010