Întrebare scrisă E-4884/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) adresată Comisiei. Registrele electronice naţionale şi interconectarea acestora