Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. toukokuuta 2021 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä ja päätöksen 940/2014/EU muuttamisesta (COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))