Odluka (EU) 2020/1089 Europskog parlamenta od 19. lipnja 2020. o osnivanju, nadležnostima, brojčanom sastavu i trajanju mandata istražnog odbora za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području zaštite životinja tijekom prijevoza unutar Unije i izvan nje