Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 13 februarie 1980. # Rolf Misenta împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 256/78. TITJUR Misenta/Comisia