Regulamentul (UE) 2017/2391 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriale (Tercet)