Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 704/2012 al Comisiei din 31 iulie 2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 august 2012