Direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan soveltamista koskeva pyyntö Hankintayksikön esittämä pyyntö – Täytäntöönpanosäädösten antamiselle asetetun määräajan pidentäminen 2020/C 242/05