Sag T-413/16: Rettens dom af 16. januar 2019 — Cham mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — retten til respekt for ære og omdømme — ejendomsret — uskyldsformodning — proportionalitet)