Věc T-413/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2019 – Cham v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Právo na obhajobu – Právo na účinnou soudní ochranu – Povinnost uvést odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení – Právo na zachování osobní cti a dobré pověsti – Právo na vlastnictví – Presumpce neviny – Proporcionalita“