Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/392/21 — Администратори (AD 7) в областта на здравеопазването и безопасността на храните — 1. Изготвяне на политики и законодателство в областта на здравеопазването — 2. Изготвяне на политики и законодателство в областта на безопасността на храните — 3. Одитиране, инспекция и оценяване в областта на здравеопазването и безопасността на храните