Cauza C-352/11: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 24 mai 2012 — Comisia Europeană/Republica Austria (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2008/1/CE — Prevenirea și controlul integrat al poluării — Condiții de autorizare a instalațiilor existente — Obligație de a asigura exploatarea acestor instalații în conformitate cu cerințele acestei directive)