Ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πανδημίας COVID-19