Zadeva T-526/20: Tožba, vložena 12. avgusta 2020 – Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN)