Hotărârea Curții din data de 3 februarie 1982. # Société anonyme de droit français Seco și Société anonyme de droit français Desquenne & Giral împotriva Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. # Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour de cassation - Marele Ducat al Luxemburgului. # Libertatea de a presta servicii. # Cauze conexate 62 și 63/81. TITJUR Seco și Desquenne & Giral